Maandelijkse Familieopstellingen

Wanner je een familieopstelling doet, werk je met jouw familiedynamieken en ga je kijken welke systemische wetten er niet werden nageleefd. In elke familie, in elk systeem, gelden immers bepaalde ‘wetten’ (ouder zorgt voor een kind, bijvoorbeeld).

Vanuit liefde voor het systeem zullen kinderen altijd proberen om de balans zo goed mogelijk te bewaren, zelfs al kost hen dat hun kindertijd. Zo gaan kinderen van depressieve ouders vaak de last ‘dragen’ die niet van hen is, al was het maar om de pijn van de ouder te verzachten.

Al deze kleine en grotere ‘dynamieken’ zorgen ervoor dat het systeem soms volledig in de knoop geraakt. Op latere, volwassen leeftijd, wordt dit moeilijk en zwaar om dragen. Er klopt iets niet, je voelt het in heel je lijf. Je staat niet op je plek in je systeem.

Ook zaken als ontrouw, vergeten familieleden, misbruik, verslavingen, niet-genomen rouw, … kunnen ertoe bijdragen dat er een heleboel ‘misloopt’ in het systeem. Dit kan soms tot vier-vijf generaties terug gaan.

Tijdens een opstelling wordt er gewerkt met het in beeld brengen van dit hele kluwen. Als ‘vraagsteller’ breng je een ‘vraag’ in en plaats je intuïtief enkele andere deelnemers in de ruimte als ‘representant’ voor je familieleden. Dat is het moment waarop het ‘veld’ tot leven komt.

Het is de taak van ons, als begeleider, om de knoop, samen met jou, te ontwarren en verstrikkingen helder te krijgen. Vervolgens worden bepaalde bindingen herstelt, al is het zeker niet de bedoeling dat we gaan ‘fixen’. Het gaat vooral om een innerlijk proces, dat de vraagsteller doorloopt.

In een opstelling wordt er gewerkt met een groep van 10 – 12 personen. Je geeft van tevoren aan of je representant of vraagsteller wil zijn. Als je dit voor het eerst doet, is het fijn om als representant te komen, maar het hoeft niet.

Zowel voor vraagstellers als voor representanten is een opstelling een enorm verrijkende ervaring. Niet zelden kom je op een plek te staan die best wat overlappingen heeft met jou thema.

Veiligheid is voor ons centraal. Daarom beesteden we veel aandacht aan rustpauzes, voorzien we fruit en drank. Nemen we tijd om je te begeleiden in je proces.

Voorkennis:
Er is géén voorkennis vereist.

Kosten:
€15 als representant
€85 als vraagsteller

Data:
Zondag 19 juni van 10u – 13u
Zaterdag 16 juli van 10u – 13u
Zondag 28 augustus van 10u – 13u

Hoe inschrijven:

Opstellers

%d bloggers liken dit: